BARN

Bidragsansökan för barn

 Visste du att Cancerhjälpen varje år hjälper över 600 barn?
Ansökan kan skickas in till Cancerhjälpen året om. 

2022-01-01 införs två nya riktlinjer gällande barnansökan som är mycket viktiga att känna till. 

1. Cancerhjälpen ger möjlighet till max två beviljade bidrag per sökande. 
(Har ni redan beviljats två bidrag eller fler kommer en ny ansökan att avslås) 

2. Barnets vårdnadshavare ska skicka med inkomstdeklaration och årsbesked.
Samma inkomstprövning sker som vid vuxenansökan. 

Om inkomst och tillgångar
Barn som har en vårdnadshavare

Beskattningsbar inkomst efter avdrag för barn max: 250.000 kr
Räkna bort ett prisbasbelopp per minderårigt barn från inkomsten: 48.300 kr/barn

Tillgångar på bank (konton, fondera, aktier mm) max: 100.000 kr

Vad ansöker ert barn om?

Berätta på ansökan hur Cancerhjälpen skulle kunna hjälpa och uppmuntra ert barn, så specifikt som möjligt.

Att göra en ansökan

1. Ansökningsblankett

Skriv ut en ansökningsblankett. Fyll i personuppgifter, berätta vad barnet ansöker om, lämna kontouppgifter och skriv under ansökan.

2. Obligatorisk prövning av inkomst och tillgångar

Bifoga kopior av vårdnadshavares senaste inkomstdeklaration/er inkl. bilagor samt årsbesked från bank. 
Vårdnadshavare med näringsverksamhet bifogar sitt senaste Slutskattebesked från Skatteverket.

Om inkomst och tillgångar
Barn som har en vårdnadshavare

Beskattningsbar inkomst efter avdrag för barn: 250.000 kr
Räkna bort ett prisbasbelopp per minderårigt barn från inkomsten: 48.300 kr/barn

Tillgångar på bank (konton, fondera, aktier mm): 100.000 kr

3. Obligatoriska handlingar

Läkarintyg, skrivet enligt sidan 2 på ansökningsblankett.
Familjebevis beställs med vårdnadshavares personnummer.

4. Skicka ansökan till:

Cancerhjälpen
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm


Skicka inte ansökan som rekommenderat brev. Dessa brev har Cancerhjälpen ingen möjlighet att hämta ut. 

Alla sökande barn får beslut per post. På grund av det stora antalet sökande kan vi inte ange exakt tidsram.

Läs senaste nytt från Cancerhjälpen

Har du kompetens, tid och engagemang? Tveka inte att söka. 
Håll utkik! Skicka åter så snart ni kan. 
  Diagnos: obotlig cancer Idag: nylicensierad spinninginstruktör

Har du kompetens, tid och engagemang?


Tveka inte att söka.