STYRELSE

Möt Cancerhjälpens styrelse

Mitt namn är Ywonne Jacobsson och jag är född 1956. Jag har varit Cancerhjälpens ordförande sedan årsmötet år 2000 och jag bugar för det förtroendet. Jag har varit yrkesverksam främst inom sjukvård, telekommunikation och personaladministration. Mitt engagemang för de utsatta i samhället har alltid varit stort. Min insikt om de cancersjukas problematik grundar sig på upplevelser i privatlivet och genom
alla bidragsansökningar jag läst under mina år som ordförande. Jag läser samtliga ansökningar.

Många vitsippor. Vitsippan är Cancerhjälpens symbol.

Jag heter Jaakko Turunen, är född 1944 och är en “glad” pensionär.
Jag har jobbat nästan hela mitt arbetsliv inom den Grafiska branschen.
4,5 år före min pensionering jobbade jag hos Cancerhjälpen.
Under den tiden såg jag dagligen vilket behjärtansvärt ändamål insamlingen har och hur många cancersjuka barn och vuxna som får hjälp.
Och när jag fick frågan att vara med i Cancerhjälpens styrelse, kunde jag självklart inte tacka nej.

Mitt namn är Anita, född 1946. Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med människor utifrån olika roller, projektledare/utbildningsledare, personalchef och senare i eget företag. Jag har arbetat inom kommun, under 16 år inom bostadsbranschen och satt där även i koncernledningen. I egna företaget har jag arbetat inom många olika branscher och organisationer.
Arbetet innebar då HR-frågor samt arbete med grupputveckling, coachning och kommunikationsfrågor.

Styrelsens suppleanter

Catharina Jonsson, suppleant. Invald år 2017
Jag heter Catharina och är född 1959. Har under många år kännt ett starkt engagemang för Cancerhjälpen och alla barn och vuxna som drabbas av cancer. Alla känner vi någon, oftast flera, som är drabbad.


Elisabeth Samuelsson, suppleant. Invald år 2018
Jag heter Elisabeth och är född 1985. Har tidigare arbetat på Cancerhjälpen och ser det som en självklarhet att vara suppleant i styrelsen då jag sett så många barn och vuxna beviljas hjälp i en svår tid/livssituation. 

 

Christoffer Holmström Brazda, suppleant. Invald år 2021

Text kommer inom kort. 

Om Cancerhjälpens styrelse

Styrelsen sitter på tvåårsmandat och väljs av medlemmarna vid föreningens årsmöte. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter varav en ordförande. Ordföranden har ettårsmandat.

Årsmöte hålls varje år senast den sista april året efter räkenskapens utgång.
Styrelsen bestämmer tid och plats och man skickar en skriftlig kallelse till samtliga medlemmar, minst 14 dagar i förväg.

Frågor gällande styrelsen?
Kontakta Cancerhjälpens ordförande Ywonne Jacobsson,

Telefon: 08-612 42 42
E-post: ordforande@cancerhjalpen.se

Cancerhjälpen - 90 04 37-5

Vår verksamhet - en riksorganisation

Cancerhjälpen är en ideell riksorganisation med 90-konto som arbetar utan vinstintressen.

Vår organisation är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag för att kunna finansiera hjälpen till cancersjuka barn och vuxna. Inga fonder eller statliga bidrag finns att tillgå.
Insamlade medel fördelas mellan barn och vuxna och även till trivsel- och projektbidrag.
Hjälpen är öppen och inget krav på medlemskap finns för att beviljas bidrag, vi har heller aldrig några ansökningsstopp utan arbetar året om.

Anna Nordberg är Cancerhjälpens aukt. revisor

Familjeföretagens Revisionsbyrå AB