Efter 30 år kommer välgörenhetsorganisationen Cancerhjälpen

Efter 30 år kommer välgörenhetsorganisationen Cancerhjälpen tyvärr att avveckla sin verksamhet. Insamlingen blev aldrig densamma efter pandemin och därför avslutas verksamheten vid årsskiftet 2023/2024. Varmt tack till alla som varit med och bidragit under många år. När verksamheten är avslutad kommer ekonomiska medel från Cancerhjälpen oavkortat skänkas till AjaBajaCancer som arbetar på ett direkt sätt för att hjälpa cancersjuka barn.